Tilskuddsordninger


Publisert 07.02.2019

Tilskudd til kommunalt rusarbeid 2019

Helsedirektoratet har kunngjort tilskudd til kommunalt rusarbeid for 2019.

 


Publisert 01.02.2019

Tilskudd til barn og unge med behov for langvarig/sammensatt oppfølging

Helsedirektoratet har kunngjort tilskudd til barn og unge med behov for langvarig/sammensatt oppfølging


Publisert 01.02.2019

Tilskudd til tilbud til voksne med langvarige og sammensatte tjenestebehovbehov.

Helsedirektoratet har kunngjort tilskudd til tilbud til voksne med langvarige og sammensatte tjenestebehovbehov.


Publisert 15.01.2019

Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt for 2019

Kommunene i Aust- og Vest-Agder kan søke og rapportere om tilskudd - søknad skal sendes til Fylkesmannen i Vestfold og Telemark - søknadsfrist 01.03.19.


Publisert 09.01.2019

Tilskudd til styrking av habilitering og rehabilitering i kommunene

Kommunene kan søke om tilskudd for å styrke feltet - søknadsfrist 1. mars 2019.


Publisert 03.01.2019

Dagny Herlofson Hansens legat 2019

Personer med fysiske handicap som er bosatt i Aust-Agder kan søke om midler fra legatet - søknadsfrist 27. februar 2019.


Publisert 20.12.2018

Helhetlig støtte til pårørende med krevende omsorgsoppgaver

Kommunene kan søke Helsedirektoratet om tilskudd - søknadsfrist 31. januar 2019.


Publisert 20.12.2018

Kommunalt kompetanse - og innovasjonstilskudd 2019

Kompetanse- og innovasjonstilskuddet skal styrke kommunens evne og mulighet til å utvikle bærekraftige og gode helse- og omsorgstjenester. Søknads- og rapporteringsfrist 1. mars 2019.


Publisert 15.12.2018

Tilskudd til utvikling av sosiale tjenester i NAV 2019

Arbeids- og velferdsdirektoratet har lyst ut tilskudd til utvikling av sosiale tjenester i NAV-kontoret for 2019.


Publisert 12.12.2018

Styrking og utvikling av helsestasjons‚Äź skolehelsetjenesten

Kommunene kan søke tilskuddsmidler til styrking og utvikling av helsestasjons‚Äź skolehelsetjenesten - søknadsfrist 14. januar 2019.