Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Folkemøter om marint vern i Kråkvågsvaet-Grandfjæra-Bjugnfjorden gjennomført

Møtene ble holdt i Botngård 25.juni og på Brekstad 02.juli, og var informasjonsmøter angående verneforslag om Kråkvågsvaet-Grandfjæra-Bjugnfjorden marine verneområde i Ørland og Bjugn kommuner.

Denne saka er skriven før 1.1. 2021 då Fylkesmannen endra namn til Statsforvaltaren.

Publisert 05.07.2019

Akvaplan-niva holdt en presentasjon over kartleggingen som ble utført i 2018 og Fylkesmannen holdt en presentasjon av verneforslaget samt det ble gitt litt informasjon angående erstatning.

Presentasjonene holdt av Akvaplan-niva og Fylkesmannen ligger som pdf-filer i høyre kolonne. I høyre kolonne kan man også laste ned diverse fagrapporter knyttet til det foreslåtte verneområdet. 

Fylkesmannen minner om at fristen for å komme med innspill til høringen er 13.september 2019

Verneforslaget i rapportform kan fåes ved å ta kontakt med kommunene eller Fylkesmannen.

Høringsdokumentene og link til digital kartløsning ligger på: 
https://www.fylkesmannen.no/nb/Trondelag/Horinger/2019/09/horing---forslag-om-vern-av-krakvagsvaet-grandfjara-bjugnfjorden/