Fastsatt kvote for skadefelling av bjørn

Bjørn
Foto: Thor Østbye.

Statsforvalteren kan innvilge inntil to skadefellinger av bjørn i år. Binner med unger må man imidlertid søke skadefelling hos Miljødirektoratet for.

Publisert 07.06.2022

I perioden mellom 1. juni 2022 og 15. februar 2023 er det Statsforvalteren som behandler skadefellingssøknader for bjørn. Miljødirektoratet gir Statsforvalteren i rovviltregion 6 (Trøndelag og Møre og Romsdal) myndighet til å iverksette betinget skadefelling av inntil to bjørner.

Statsforvalteren i Trøndelag har fått klare føringer fra Miljødirektoratet for hvordan søknader om skadefelling skal behandles. Binner i kjønnsmoden alder er viktige for å kunne nå bestandsmålet. Derfor vil det være høyere terskel for å felle en binne enn en hannbjørn.

– Dette betyr at vi får en praksis som ligner på det vi har sett de siste par årene. Terskelen for å gi skadefelling på bjørn som gjør skade vil være lav i de fleste deler av Trøndelag. I områder der det oppholder seg binner, må det tas flere hensyn, sier klima og miljødirektør Line Lund Fjellvær.

Statsforvalteren må vurdere om det skadevoldende individet er en bjørnebinne. Hvis det er en risiko for at det er en bjørnebinne med unger i området, er det Miljødirektoratet som behandler søknad om skadefelling.

Bestandssituasjonen for brunbjørn og føringene fra Miljødirektoratet tilsier at tiltak som er mulige for å unngå at bjørnebinner felles, må være iverksatt.

Som tidligere år er terskelen for å iverksette skadefelling være høyere innenfor forvaltningsområdet for bjørn.

Året 2020 sammenlignet med 2021

Med totalt 9 registrerte binner i 2021, fører det til et estimert antall årlige ynglinger på 1,6. Det betyr at bestandsmålet for bjørn ikke ble nådd i 2021.
Av de 9 binnene som legger grunnlaget for bestandsberegningen for 2021, så vet vi at 2 av disse er døde.

I 2020 ble bestandsmålet for bjørn nådd i region 6 med 2,9 ynglinger (runder opp til 3). Da var det påvist 29 bjørn hvorav 12 var hannbjørner og 17 var binner.

Nedgangen fra 17 binner i 2020 til 9 binner i 2021 skyldes i stor grad skadefellinger på svensk og norsk side de siste årene. Naturlig avgang og vandring over riksgrensen påvirker også bestandsstørrelsen.

Bestandsstatusen for bjørn i Trøndelag er på det laveste siden 2015

Bestandsmål for regionen: 3 årlige ungekull

Bestandsstatus 2021: 1,6 årlige ungekull

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.