Møte i rovviltnemnda 21. mars 2023

Foto: Stine Krogfjord

Tirsdag den 21. mars 2023 fra kl. 10:00 gjennomføres det møte i rovviltnemnda for region 6 Midt-Norge på Quality Hotell Værnes i sentrum av Stjørdal.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 14.03.2023

Under møte skal nemnda få orienteringer fra NIBIO og SNO, samt foreta en gjennomgang av innspillene til forvaltningsplanen og fordele midler til forebyggende og konfliktdempende tiltak i 2023. Nemnda fordeler ned til statsforvalterne i Møre og Romsdal og Trøndelag, men statsforvalterne fatter vedtak i den enkelte søknaden.

Orienteringssaker:

  • Orientering fra NIBIO om droneprosjektet v/Gabriela Wagner
  • Orientering om SNOs arbeid på seksjon rovvilttiltak v/Roar Lundby

Nemndssaker:

  • Gjennomgang av innspillene til revidering av forvaltningsplan
  • Fordeling av midler til forebyggende og konfliktdempende tiltak i 2023

Fullstendig saksliste med saksfremlegg og vedlegg kan lastes ned i venstremenyen.

Tilhørere/observatører kan delta digitalt på Teams. De som ønsker å delta enten på Teams (eller fysisk) må melde fra på e-post til inge.hafstad@statsforvalteren.no innen mandag den 20. mars kl. 12:00, for å få tilsendt invitasjon på Teams.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.