Digital løsning for søknad om reinmerker

Neste frist for å søke om godkjenning av reinmerke er 1. juni. Fra og med 13. mai kan du sende søknaden i en ny og forenklet digital søknadsløsning, tilgjengelig på både sørsamisk, nordsamisk og norsk bokmål.

Publisert 13.05.2022

Det digitale søknadsskjemaet gir deg god veiledning underveis i prosessen. Målet er at det skal være enklere å søke om godkjenning av reinmerke for deg selv, eller på vegne av ditt barn. Løsningen brukes også til å søke om overføring av eksisterende merke til ny person, eller overføring av merke til nytt reinbeiteområde.

Før du logger deg inn i søknadsskjemaet anbefaler vi at du setter deg inn i søknadsprosessen og hvilke vedlegg som skal legges ved. Informasjon og lenke til søknadsskjema finner du på Landbruksdirektoratets nettsider https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/reindrift/ordninger-for-reindrift/godkjenning-av-reinmerker

Du logger inn i skjemaet ved hjelp av ID-porten, på samme måte som de digitale skjemaene for Melding om reindrift og tilskuddssøknad.

Det er fremdeles mulig å sende papirsøknad til statsforvalteren i ditt reinbeiteområde.

På sensommeren 2022 får reindriftsnæringen tilgang til en ny innsynsløsning der de kan søke opp godkjente reinmerker. Tilgang til eksisterende merker vil gjøre søknadsprosessen enklere i fremtiden.

Dersom du ikke rekker fristen 1. juni er neste søknadsfrist 1. januar.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Kontaktpersonar