Rekruttering av fosterhjem i familie og nettverk

Dato:
14. april 2023 08:30 - 10:30
Stad:
Digitalt på teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Trøndelag
Målgruppe:
Barnevernsfeltet
Påmeldingsfrist:
12. april 2023 23:00

Mangel på fosterhjem er en sentral og alvorlig utfordring i barnevernsarbeidet. Det er for de fleste barn en fordel å flytte til et fosterhjem i nærheten av oppvekstmiljøet sitt.

Publisert 08.03.2023

Barnevernslovens § 9-4 pålegger barnevernstjenesten å vurdere om noen i barnets familie eller nære nettverk kan velges som fosterhjem. Når barnevernstjenesten vurderer dette, skal den bruke verktøy og metoder for nettverksinvolvering, dersom det er hensiktsmessig.

Rekruttering av fosterhjem i familie og nære nettverk er definert som kommunenes ansvar, men dersom kommunen ønsker det kan Bufetat bistå.

Statsforvalteren i Trøndelag ønsker med dette webinaret å bidra til å synligjøre mulighetene som ligger i samarbeidet mellom barnevernstjenesten og Bufetat. Spørsmål som belyses er: Hva kan Bufetat bistå barnevernstjenesten med når det gjelder rekruttering av fosterhjem i familie og nettverk, og hvordan man kan bruke familieråd som metode i rekrutteringsarbeidet?

Familieråd er en beslutningsmetode som skal sikre at både barn, familie og deres utvidede nettverk involveres i arbeidet med å finne gode løsninger for barnet. Målet er at familien selv skal lage en plan for hvordan de kan endre barnets situasjon til det bedre. Som nettverksteoretisk modell har familieråd tatt brukermedvirkning spesielt på alvor. De politiske føringene for økt bruk av familieråd aktualiserer denne modellen framfor andre nettverksbaserte modeller.

Innhold:
• Betydningen av rekruttering av fosterhjem i familie og nettverk
• Om bistand til rekruttering og godkjenning av fosterhjem fra Bufetat
• Om familieråd som metode i rekruttering av fosterhjem
• Erfaringer med familieråd fra praksis

Lenke til Teamsmøte 14.04. kl.0830-10:30

Frist for påmelding er 12. april.

Her kan du se opptak av webinaret:

Dato:
14. april 2023 08:30 - 10:30
Stad:
Digitalt på teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Trøndelag
Målgruppe:
Barnevernsfeltet
Påmeldingsfrist:
12. april 2023 23:00