Søknad om tillatelse til økt produksjon ved lakseslakteriet på Langneset - Nærøysund kommune

Høyringsfrist:
20. oktober 2023 23:59

SinkabergHansen AS søker om en økning av produksjonen fra 65 000 tonn råstoff av laks til 180 000 tonn råstoff.

Publisert 20.09.2023

Det søkes også om driftstid på 24 timer 320 dager per. år. 

Utslippet skal renses og slippes ut i Nærøysundet på 51 meters dyp.

Frist for merknader
Vi ber om at eventuelle merknader til søknaden sendes til Statsforvalteren i Trøndelag, Postboks 2600, 7734 Steinkjer eller på e-post til sftlpost@statsforvalteren.no, innen 18.10.2023.