Økte sosialhjelpsutgifter

Kommunenes utgifter til sosialhjelp øker i store deler av Trøndelag. Det viser en kartlegging Fylkesmannen har gjennomført.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 15.01.2019

I perioden 2012 til 2016 var det en jevn økning i kommunenes utgifter til sosialhjelp i Norge. I følge tall fra Statistisk sentralbyrå økte sosialhjelpen markert i 2017. Da økte kommunenes sosialhjelpsutgifter med 5,76 prosent nasjonalt. Også i Trøndelag rapporterer flere kommuner om kraftig økning i sosialhjelpsutbetalinger.

Trøndelag kartlagt 

Fylkesmannen i Trøndelag gjennomførte i 2018 en kartlegging blant kommunene i Trøndelag. Der ba man kommune om svar på følgende:

  • En oversikt over sosialhjelpsbudsjettet for 2018
  • Foreløpig prognose for året pr. desember 2018
  • En egenvurdering av hva som ligger til grunn for økning

44 kommuner responderte på kartleggingen, og de rapporterer om et samlet merforbruk på 72,6 millioner kroner i forhold til budsjett for 2018.

-Rapportene viser at mange kommuner som har tatt imot og bosatt flyktninger har betydelig vekst i sosialhjelpen. Vi ser også klart at den gjennomførte omleggingen av ordningen med arbeidsavklaringspenger bidrar til betydelig vekst i sosialhjelpen, sier Oppvekst- og velferdsdirektør Erik Stene hos Fylkesmannen.

28 av kommunene rapporterer at de i 2018 bruker mer på sosialhjelp enn budsjettert, mens 16 kommuner melder at de er på eller under budsjett.

Store variasjoner

Det er til dels store forskjeller i merforbruket i kommunene. Frøya kommune rapporterer om 121 prosent merforbruk. Også kommunene Vikna og Namsos har kraftig økning, med 92 og 29 prosent. I andre enden av skalaen finner vi Snillfjord med seks prosent og Rennebu med 6,9 prosent.