Økte sosialhjelpsutgifter

Kommunenes utgifter til sosialhjelp øker i store deler av Trøndelag. Det viser en kartlegging Fylkesmannen har gjennomført.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 15.01.2019

I perioden 2012 til 2016 var det en jevn økning i kommunenes utgifter til sosialhjelp i Norge. I følge tall fra Statistisk sentralbyrå økte sosialhjelpen markert i 2017. Da økte kommunenes sosialhjelpsutgifter med 5,76 prosent nasjonalt. Også i Trøndelag rapporterer flere kommuner om kraftig økning i sosialhjelpsutbetalinger.

Trøndelag kartlagt 

Fylkesmannen i Trøndelag gjennomførte i 2018 en kartlegging blant kommunene i Trøndelag. Der ba man kommune om svar på følgende:

  • En oversikt over sosialhjelpsbudsjettet for 2018
  • Foreløpig prognose for året pr. desember 2018
  • En egenvurdering av hva som ligger til grunn for økning

44 kommuner responderte på kartleggingen, og de rapporterer om et samlet merforbruk på 72,6 millioner kroner i forhold til budsjett for 2018.

-Rapportene viser at mange kommuner som har tatt imot og bosatt flyktninger har betydelig vekst i sosialhjelpen. Vi ser også klart at den gjennomførte omleggingen av ordningen med arbeidsavklaringspenger bidrar til betydelig vekst i sosialhjelpen, sier Oppvekst- og velferdsdirektør Erik Stene hos Fylkesmannen.

28 av kommunene rapporterer at de i 2018 bruker mer på sosialhjelp enn budsjettert, mens 16 kommuner melder at de er på eller under budsjett.

Store variasjoner

Det er til dels store forskjeller i merforbruket i kommunene. Frøya kommune rapporterer om 121 prosent merforbruk. Også kommunene Vikna og Namsos har kraftig økning, med 92 og 29 prosent. I andre enden av skalaen finner vi Snillfjord med seks prosent og Rennebu med 6,9 prosent.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.