Nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten

Vi minner om Nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten som studieåret 2021/2022 skal ha regional klasse på BI Trondheim.

Søknadsfrist 15 mars

Publisert 07.03.2021

Målgruppen er ledere med personal- og økonomiansvar i kommunale helse- og omsorgstjenester og fylkeskommunale tannhelsetjenester som rapporterer til kommunalsjef/kommunaldirektør/virksomhetsleder eller fylkestannlegenivået. Dette er f.eks. ledere av hjemmebaserte omsorgstjenester, sykehjem, psykisk helse- og rustjenester, miljøarbeidertjenester, habilitering- og rehabiliteringstjenester, helsestasjon- og skolehelsetjenesten, legetjenester og tannhelsetjenester. Ledergrupper fra samme kommune vil ha stort utbytte av å gjennomføre utdanningen samtidig.

https://www.bi.no/studier-og-kurs/kurs/masterprogram/helseledelse/

Eventuelle spørsmål fra interessenter kan rettes direkte til Trond Vegard Elnan ved BI på e-post: trond.v.elnan@bi.no

Kontaktpersonar

Lenkjer

Kontaktperson BI