Nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten

Vi minner om Nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten som studieåret 2021/2022 skal ha regional klasse på BI Trondheim.

Søknadsfrist 15 mars

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 07.03.2021

Målgruppen er ledere med personal- og økonomiansvar i kommunale helse- og omsorgstjenester og fylkeskommunale tannhelsetjenester som rapporterer til kommunalsjef/kommunaldirektør/virksomhetsleder eller fylkestannlegenivået. Dette er f.eks. ledere av hjemmebaserte omsorgstjenester, sykehjem, psykisk helse- og rustjenester, miljøarbeidertjenester, habilitering- og rehabiliteringstjenester, helsestasjon- og skolehelsetjenesten, legetjenester og tannhelsetjenester. Ledergrupper fra samme kommune vil ha stort utbytte av å gjennomføre utdanningen samtidig.

https://www.bi.no/studier-og-kurs/kurs/masterprogram/helseledelse/

Eventuelle spørsmål fra interessenter kan rettes direkte til Trond Vegard Elnan ved BI på e-post: trond.v.elnan@bi.no

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Kontaktperson BI