Godtgjøring for avsluttende arbeid

Avgjørelse VMM-2021-63
Avgjørelse VMM-2021-63

Det fremkommer av SRF rundskriv 1-2014 pkt 3.2.4 at verge har krav på godtgjøring for avsluttende arbeid der vergemålet opphører eller ny verge oppnevnes

Publisert 16.02.2022

«Godtgjøring tilsvarende to til tre timer eller 1/12 av fast sats bør normalt kunne godtas i forbindelse med avslutningen av et oppdrag, jf. punkt 3.2.4.»

Tidligere har Statsforvalteren i Rogaland innvilget timebasert godtgjøring på inntil 2-3 timer for avsluttende arbeid uten å kreve dokumentasjon på dette. Vi har imidlertid fått føringer fra SRF om at det ikke er slik at en verge automatisk har krav på godtgjøring etter en viss størrelse for etterarbeid. Det må legges ved dokumentasjon for faktisk utført arbeid for å kunne innvilge dette og tas en konkret vurdering.  

Viser her til SRFs klageavgjørelse i VMM-2021-63.

Dette fører til at vi fremover vil kreve at det foreligger dokumentasjon (timeliste) ved søknad om godtgjøring for avsluttende arbeid.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.