Tvangsvedtak etter helse- og omsorgslovgivinga

Vedlagt følgjer presentasjon frå verjesamling av 22.06.16 om tvangsvedtak etter helse- og omsorgslovgivinga.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 23.06.2016