Kunngjering av søknad om utsleppsløyve frå Egersund Granite AS

Høyringsfrist:
21. august 2024 23:00

Egersund Granite AS har søkt Statsforvaltaren i Rogaland om utsleppsløyve for Hellvik steinindustriområde i Eigersund kommune. Søknaden gjelder produksjon av blokkstein og pukk/grus med utslepp av finstoff til vann og utslepp til luft i form av støv og støy.

Publisert 24.06.2024

Saksdokumenta finn du til høgre på denne nettsida. Merknader til søknaden kan du sende til Statsforvaltaren i Rogaland, postboks 59 sentrum, 4001 Stavanger, eller til: sfropost@statsforvalteren.no.

Merk saka med referansenummer 2023/8023. Frist for å gje fråsegn er 21. august 2024.

Alle fråsegner vert registrerte i vår postjournal.