Viking Gjenvinning Karmøy AS søkjer om etablering av nytt gjenvinningsanlegg for båtar på Karmøy

Høyringsfrist:
20. mars 2024

Viking Gjenvinning Karmøy AS søkjer om etablering av nytt gjenvinningsanlegg for fartøy og båtar på Uvikstrand 27, Karmøy kommune.

Publisert 21.02.2024

Saksdokumenta finn du til høgre på denne nettsida. Merknader til søknaden kan du sende Statsforvaltaren i Rogaland, postboks 59 sentrum, 4001 Stavanger, eller til: sfropost@statsforvalteren.no.

Merk saka med referansenummer 2024/1000. Frist for å gje fråsegn er 20. mars 2024.

Alle fråsegner vert registrerte i vår postjournal.