Søknad om endring av utslippstillatelse fra Rekefjord Stone AS i Sokndal kommune

Høyringsfrist:
12. april 2023

Rekefjord Stone AS har søkt Statsforvalteren i Rogaland om endring av utslippstillatelse etter forurensningsloven for anlegget sitt i Sokndal kommune.

Rekefjord Stone sin eksisterende utslippstillatelse er over ti år gammel og bedriften har blitt anmodet av Statsforvalteren i Rogaland om å søke om revidert tillatelse. Rekefjord Stone søker om å bli regulert med utslippsgrenser tilsvarende dagens utslipp fra anlegget.

Publisert 10.02.2023

Uttalelser sendes til Statsforvalteren i Rogaland, postboks 59 sentrum, 4001 Stavanger eller sfropost@statsforvalteren.no.

Søknad med vedlegg ligger i dokumentlenken.