Søknad om utslippstillatelse for Norstone AS Forusstranda

Høyringsfrist:
27. mars 2023

Norstone AS har søkt om utslippstillatelse for anlegget på Forusstranda i Stavanger kommune. Det søkes om forlengelse av vilkår i gjeldende tillatelse. I forbindelse med søknaden vil Statsforvalteren ta tillatelsen opp til revisjon.

Publisert 17.02.2023

Norstone AS avd. Forus ble etablert i 2006 og tar imot ferdige fraksjoner av pukk, grus og sand fra deres egne produksjonsanlegg i Ryfylke for videre distribusjon til kunder. All transport inn til anlegget skjer ved båt og utkjøring med lastebil.  

Det foregår ikke knusing eller sikting av massene og anlegget er derfor ikke omfattet av forurensningsforskriften kapitel 30.

Uttalelser sendes til Statsforvalteren i Rogaland, postboks 59 sentrum, 4001 Stavanger eller sfropost@statsforvalteren.no

Søknad med vedlegg ligger i dokumentlenken.