Søknad om avslutning og etterdriftstillatelse rentmassetipp Birkeland sorteringsanlegg i Sauda

Høyringsfrist:
17. mars 2023

Sauda kommune har søkt om avslutning og etterdriftstillatelse etter forurensningsloven for rentmassetipp på Birkeland sorteringsanlegg.

Publisert 17.02.2023

Rentmassetippen ble etablert på staren av 2000-tallet og det er deponert overskuddsmasser i form av grus, stein, takstein, takskifer, murstein og noe betongrester osv. Etter en kontroll i 2019 trakk Statsforvalteren (da Fylkesmannen) tillatelse til Birkeland deponi og Sauda kommune ble pålagt å utarbeide en plan for avslutning og etterdrift av deponiet.

Uttalelser sendes til Statsforvalteren i Rogaland, postboks 59 sentrum, 4001 Stavanger eller sfropost@statsforvalteren.no

Søknad med vedlegg ligger i dokumentlenken.