Søknad om tillatelse fra Åkra Sjømat AS på Karmøy

Høyringsfrist:
17. februar 2023

Åkra Sjømat AS har søkt om tillatelse etter forurensningsloven. Søknaden gjelder foredling av krabbe, fisk og reker på Husøy i Karmøy kommune. Årlig produksjon av ferdigvarer er 3350 tonn fordelt på 245 dager med 14 tonn per dag i gjennomsnitt. 

Publisert 06.01.2023

Uttalelser sendes til Statsforvalteren i Rogaland, postboks 59 sentrum, 4001 Stavanger eller sfropost@statsforvalteren.no.

Søknad med vedlegg ligger i dokumentlenken.