Søknad om utvidet driftstid fra Stena Recycling AS avd Torvastad

Høyringsfrist:
5. desember 2022

Statsforvalteren i Rogaland har mottatt søknad om utvidet drifstid fra Stena Recycling AS avd Torvastad, lokalisert på Bøneset i Karmøy kommune.

Publisert 02.11.2022

Det søkes om utvidet driftstid, slik at muligheten for lasting av skip på kveldstid utvides. Se anmodning om uttale og søknad om endret tillatelse.

Uttalelser kan sendes Statsforvalteren i Rogaland, postboks 59 sentrum, 4001 Stavanger, eller til: sfropost@statsforvalteren.no innen 5. desember 2022. Vennligst benytt referanse: 2022/10453.