Søknad om nytt anlegg for behandling av kasserte kjøretøy i Sokndal – Hove Bildeler AS

Høyringsfrist:
8. november 2022 23:59

Statsforvalteren har mottatt søknad fra Hove Bildeler AS om tillatelse etter forurensingsloven og avfallsforskriften. Søknaden gjelder etablering av et behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy, inkludert delsalg, på Rekeland industriområde, Sokndal kommune.

Publisert 10.10.2022

Søknad om å bli godkjent behandlingsanlegg
Hove Bildeler AS søker om årlig mottak og behandling av 450 stk. kasserte kjøretøy. Det er plass til lagring av ca. 120 ferdig behandlet kjøretøy på anlegget. Det skal også være delsalg.

Det vil være utslipp av forurenset overvann fra behandling av kjøretøy via oljeutskiller og sandfang til kommunalt nett. Det vil være mindre utslipp av støv og støy.  

Se søknad og høringsbrev for mer informasjon.

Uttalelser kan sendes Statsforvalteren innen 8. november 2022

Vi ønsker informasjon om forurensningsaspekter som kan berøre saken eller som kan påvirke de vilkårene vi stiller i en eventuell tillatelse.

Uttalelser sendes Statsforvalteren i Rogaland, postboks 59 sentrum, 4001 Stavanger, eller til: sfropost@statsforvalteren.no innen 8. november 2022. Vennligst benytt referanse: 2022/9762