Søknad om endra løyve frå SAR AS avd Tananger

Høyringsfrist:
1. november 2022

SAR AS avd Tananger har søkt Statsforvaltaren om endra løyve etter forureiningslova for anlegget i Oljevegen 5, Sola kommune.

Publisert 04.10.2022

SAR AS Tananger søker om utvida areal og endra krav. Sjå søknad i dokumentlenka.

Merknader til søknaden kan sendast Statsforvaltaren i Rogaland, postboks 59 sentrum, 4001 Stavanger eller sfropost@statsforvalteren.no innan 1. november 2022.