Søknad om tillatelse fra Miljøfôr Norge AS på Karmøy

Høyringsfrist:
8. november 2022

Statsforvalteren har mottatt søknad fra Miljøfôr Norge AS om tillatelse etter forurensingsloven. Søknaden gjelder mottak og behandling av organisk avfall på Litlasund, Karmøy kommune.

Publisert 10.10.2022

Tillatelse etter forurensingsloven
Statsforvalteren har bedt bedriften søke om tillatelse etter forurensingsloven § 11. Anlegg som håndterer avfall og har utslipp skal reguleres av Statsforvalteren som forurensningsmyndighet.

Miljøfôr mottar og behandler organisk avfall fra husholdninger, storkjøkken og næring. Det produseres biosubstrat for bruk i biogassanlegg.

Det er ikke utslipp av produksjonsvann, og alt avfallshåndtering skal ta sted innendørs. Håndtering av organisk avfall medfører luktutslipp, som har vært en utfordring i nærområdet.

Se høringsbrev og søknad for mer informasjon. 

Uttalelser kan sendes Statsforvalteren innen 8. november 2022

Vi ønsker informasjon om forurensningsaspekter som kan berøre saken eller som kan påvirke de vilkårene vi stiller i en eventuell tillatelse.

Uttalelser sendes Statsforvalteren i Rogaland, postboks 59 sentrum, 4001 Stavanger, eller til:sfropost@statsforvalteren.no innen 8. november 2022. Vennligst benytt referanse: 2022/6847.