Søknad om endra løyve frå Hermod Teigen AS avd Foss-Eikeland

Høyringsfrist:
14. oktober 2022 23:59

Hermod Teigen AS avd Foss-Eikeland har søkt Statsforvaltaren om endra løyve etter forureiningslova for anlegget i Sandnes kommune.

Publisert 15.09.2022

Hermod Teigen AS søker om endra rammar for mottak og lagring av metallavfall. Sjå søknad i dokumentlenka.

Merknader til søknaden kan sendast Statsforvaltaren i Rogaland, postboks 59 sentrum, 4001 Stavanger eller sfropost@statsforvalteren.no innan 14. oktober 2022.