Revisjon av løyvet til Fatland Ølen AS

Høyringsfrist:
25. oktober 2022 23:00

Statsforvaltaren i Rogaland tek løyvet til Fatland Ølen AS opp til revisjon for å tilfredsstilla dei nye BAT-krava. I den samanheng søker Fatland Ølen AS den 29.08.2022 om å auke deira produksjonsrammer for verksemda i Ølen, Vindafjord kommune.

Publisert 27.09.2022

Fatland Ølen søker om å auke løyvet sine produksjonsrammer for:  

  • skjering frå 30 000 tonn/år til 40 000 tonn/år
  • foredling frå 35 000 tonn/år til 40 000 tonn/år


Merknader kan sendast Stasforvaltaren i Rogaland, sfropost@statsforvalteren.no, innan 25.10.2022.

Høyringsfrist:
25. oktober 2022 23:00