Søknad midlertidig tillatelse pilotanlegg for produksjon geopolymer – Saferock AS

Høyringsfrist:
12. september 2022

Saferock AS har søkt om midlertidig tillatelse etter forurensningsloven. Søknaden gjelder etablering av pilotanlegg for produksjon av geopolymer hos Velde Industri AS på Sviland i Sandnes kommune.

Publisert 11.08.2022

Saferock AS søker om en midlertidig tillatelse til to års drift av pilotanlegget. Hovedfokus for arbeidet på pilotanlegget er å utvikle en oppskrift på geopolymer med avgangsmasser fra Titania som fungerer godt i større skala. Geopolymer kan brukes som bindemiddel i betong.

Anlegget vil bestå av en mølle til nedmaling av avgangsmasser/steinmasser og lagringsfasiliteter. Produktet vil være geopolymerpulver som blandes med en aktivator og tilslag for å lage geopolymerbetong. Blanding av geopolymerpulver, aktivator og tilslag vil foregå i Veldes eksisterende betongblander. Hovedingrediensen i geopolymerpulver vil være avgangsmasser fra Titania.

Det er ikke planlagt utslipp til vann fra pilotanlegget. Det er ikke forventet at aktiviteten vil ha en større innvirkning på det eksisterende støynivået hos Velde.

Uttalelser sendes Statsforvalteren i Rogaland, postboks 59 sentrum, 4001 Stavanger, eller til: sfropost@statsforvalteren.no. Sendingen merkes: 2022/7850.

Frist for uttalelser er 12. september 2022.