Søknad om endret tillatelse - Geminor AS Egersund

Høyringsfrist:
15. august 2022 23:59

Geminor AS søker om tillegg i tillatelsen til å inkludere mottak og mellomlagring av avfallsballer på anlegget i Egersund.

Publisert 24.06.2022

Geminor AS sitt anlegg i Egersund er hovedsakelig et avfallslager for returtrevirke. De har også tillatelse til å behandle/kverne trevirke. Det søkes nå om mottak og lagring av avfallsballer på anlegget.

  • Avfallsballer består av emballert sortert næringsavfall (RDF) som skal videre til forbrenning.
  • Det antas mengder lagret på 200 tonn per båtlast og inntil 20 000 tonn per år. Dette vil inngå i nåværende ramme på 30 000 tonn per år, og dermed redusere mengden lagret trevirke.
  • Avfall lagres på tett dekke og det skal være fysisk skille mellom lagret trevirke og avfallsballer.
  • Det skal benyttes egnet utsyr for lossing for å unngå at det går hull på plastemballasjen.

Statsforvalteren tar i sammenheng med søknaden om endring, hele tillatelsen opp til revisjon med hjemmel i forurensingsloven § 18 tredje ledd. Tillatelsen er over ti år gammel og Statsforvalteren vil oppdatere tillatelsen for å være i tråd med dagens miljøkrav.

Se søknad og høringsbrev i dokumentlenken.

Uttalelser sendes Statsforvalteren i Rogaland, postboks 59 sentrum, 4001 Stavanger, eller til: sfropost@statsforvalteren.no innen 15. august 2022. Vennligst benytt referanse: 2022/6941.