Søknad om endret tillatelse - Rogaland Gjenvinning AS

Høyringsfrist:
9. februar 2022 23:59

Det er søkt om økt rammevilkår for næringsavfall og farlig avfall på avfallshåndteringshallen til Rogaland Gjenvinning på Soma, gnr/bnr.: 65/114 Sandnes kommune.

Publisert 12.01.2022

Vi ber om uttalelse fra offentlig organer, myndigheter, organisasjoner og andre særlig berørte som har mottatt varsel om saken, jf. forurensningsforskriften § 36-7.

Se vårt brev og søknad i dokumentlenke til denne saken.

Uttalelser sendes til Statsforvalteren i Rogaland, postboks 59, 4001 Stavanger, eller: sfropost@statsforvalteren.no innen 9. februar 2022.

Høyringsfrist:
9. februar 2022 23:59