Framlegg til frivillig skogvern – Adnaråsen naturreservat

Høyringsfrist:
4. juli 2021
Foto: Einar Heegaard / Statsforvaltaren i Rogaland.

Statsforvaltaren i Rogaland har sendt på høyring framlegg til frivillig skogvern for utviding av Adnaråsen naturreservat i Sokndal kommune, Rogaland fylke.

Publisert 07.05.2021

Høyringsbrev, forslag til forskrift for Adnaråsen naturreservat, forslag til vernegrenser for Adnaråsen naturreservat og ein oppsummering av merknader til melding om oppstart av verneprosess i Adnaråsen, er publisert i dokumentlenkene i denne nettsaka.

Statsforvaltaren ber om tilbakemeldingar innan 04. juli 2021. Uttale kan sendast til Statsforvaltaren i Rogaland, postboks 59, 4001 Stavanger eller til sfropost@statsforvalteren.no.