Framlegg til frivillig skogvern – Nag naturreservat i Strand kommune

Høyringsfrist:
30. mars 2021
Nag naturreservat i Strand
Nag naturreservat i Strand Foto: Solbjørg Engen Torvik (Ecofact Sørvest AS) / Miljødirektoratet.

Stasforvaltaren i Rogaland har sendt på høyring framlegg til frivillig skogvern for Nag naturreservat i Strand kommune.

Publisert 03.02.2021

Høyringsbrev, forslag til forskrift for Nag naturreservat, forslag til vernegrenser for Nag naturreservat og ein oppsummering av merknader til melding om oppstart av verneprosess i Nag, er publisert i dokumentlenkene i denne nettsaka.

Statsforvaltaren ber om tilbakemeldingar innan 30. mars 2021.

Uttale kan sendast til Statsforvaltaren i Rogaland, postboks 59, 4001 Stavanger eller til sfropost@statsforvaltaren.no.