Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Søknad om nytt løyve til Miljø Container AS

Høyringsfrist:
23. februar 2021

Miljø Container AS har søkt om løyve til sorteringsanlegg for avfall i Nyåskaiveien 3 på Søndre Eigerøy i Eigersund kommune.

Publisert 27.01.2021

Sjå høyringsbrev og søknad i dokumentlenkene.