Fagdag om naturbrann

Dato:
27. november 2019 09:00 - 15:00
Stad:
Gjesdal Bygdahus, Gjesdal kommune
Arrangør:
Magnus Søyland og Fylkesmannen i Rogaland
Målgruppe:
Kommunene i Rogaland, Politi, Brann og redning, Sivilforsvar, heimevern, Bondelaget, Norsk landbruksrådgivning, Brennelaga, og andre beredskapsinstansar

Korleis kan kontrollert brenning av lyng og rydding av kratt ver med på å førebygge villbrannar?  Det blir invitert til fagdag om naturbrann på tvers av fagfelt.

Publisert 17.10.2019

Magnus Søyland og Fylkesmannen i Rogaland inviterer til fagdag om naturbrann.

Mål for dagen

Målet for dagen er å bidra til meir kunnskap, engasjement og motivasjon i arbeidet med førebygging av villbrannar gjennom kontrollert lyngbrenning.

Sted: Gjesdal Bygdahus, Gjesdal kommune

Dato: 27. november 2019

Kl: 09.00 – 15.00

Arrangementet er gratis.

Det vil bli matservering av Gjesdal Bygdekvinnelag

På grunn av matservering ønsker ein påmelding innan 20. november 2019:

Send påmelding til Magnus Søyland tlf/SMS: 47756096 eller mail: magnus.soyland@hotmail.com

Foredragsholdare

Nils Erik Haagenrud, Rogaland Brann og redning: "Sokndalsbrannen og sertifisering" 

Ove Stumo, Haugaland lyngbrannreserve: "Praktisk brenning, planlegging og kontrollere brann som tek ut"

Siri Vatsø Haugum, Universitetet i Bergen: "lyngheikultur og forvaltning"

Nils Erik Haagenrud, Rogaland Brann og redning: "brannfarleg vegetasjon nær bygningar i bygd og by"

Arnstein Bendiksen, Gjensidige: "Ansvar og forsikring ved brenning. Kvifor er forsikringspremien lik for bygninger i skog/kratt og i åpent landskap? "

Siri Vatsø Haugum, Universitetet i Bergen: "Tap av biologisk mangfald ved gjengroing: kva fuglar, dyr og planter forsvinn? "

Politiet: "Lovar og reglar rundt lyng/naturbrann"

Erfaringar frå dei 3 nystarta Brennelaga

 

Dato:
27. november 2019 09:00 - 15:00
Stad:
Gjesdal Bygdahus, Gjesdal kommune
Arrangør:
Magnus Søyland og Fylkesmannen i Rogaland
Målgruppe:
Kommunene i Rogaland, Politi, Brann og redning, Sivilforsvar, heimevern, Bondelaget, Norsk landbruksrådgivning, Brennelaga, og andre beredskapsinstansar