Vis hensyn til fuglene som hekker i Støttværet naturreservat

I hekketida trenger fuglene ro. Forstyrrelser kan i verste fall føre til at fuglene gir opp hekkinga og forlater egg og unger.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 19.05.2020

I perioden 15. april til 31. juli er det ikke lov til å gå i land på øyene i Støttværet naturreservat av hensyn til hekkende fugl. Ferdselsforbudet gjelder ikke for Helløya og Hundholmen.  

Det er kun grunneier som har lov til å sanke egg. Det er bare lov til å ta egg fra gråmåke og svartbak, og bare i tiden fram til og med 14. juni (Forskrift om Jakt og fangsttider m.m. 1. april 2017 - 31. mars 2022).

Statens naturoppsyn utfører jevnlige kontroller i områder med ferdselsforbud.

På kartet under kan du se hvilke øyer som er omfattet av ferdselsforbudet, både i Støttværet og andre verneområder i Nordland.

 

I karttjenesten vår, Nordlandsatlas, kan du finne oversikt over områder med ferdselsforbud. Forstørr opp den delen av fylket du er interessert i og slå på kartlaget "Ferdselsforbud, Verdensarv" (kryss av i kartslagsliste i høyre del av skjermen).