Lyngsviing i kystlynghei- et viktig skjøtselstiltak

Én av statsforvalterens viktige oppgaver er å skjøtte naturen i verneområder med trua naturtyper. I begynnelsen av februar var Statsforvalteren og Statens Naturoppsyn ute i Bliksvær og Karlsøyvær naturreservat og utførte lyngsviing i kystlyngheiene.

Publisert 22.02.2021

Kystlynghei er en kulturpåvirket og trua naturtype, som er avhengig av skjøtsel som beiting, slått og brenning. I Bliksvær- og Karlsøyvær naturreservat er det kystlyngheier som Statsforvalteren, sammen med beitebrukere og Statens Naturoppsyn, holder i hevd.

I januar og februar har det vært gode forhold for lyngsviing i Nordland. Lav temperatur, mye vind og lite nedbør har ført til tele i bakken, tørr vegetasjon og lite snø på bakketoppene. Når vinden roet seg, ble Statens Naturoppsyn og beitebrukere i verneområdene kontaktet. Beskjeden var: «Ta frem gassbrennerne og brannsmekkene! Nå er det endelig forhold for å svi lyng».

Bliksvær naturreservat

Den første dagen reiste tre statsforvaltere og én fra statens naturoppsyn ut til Bliksvær naturreservat for å møte beitebruker ute på kystlyngheia. Der planla vi hvor vi skulle starte og avslutte lyngsviingen. Vi hadde vinden på vår side. Lyngen ble satt fyr på i øst, slik at vinden kunne føre flammene over kollen mot sjøen i vest, der flammene ville slukke av seg selv.

Det ble ikke helt som vi forestilte oss. De små flekkene med snø på bakketoppene satte en stopper for flammene, og vi måtte sette fyr på nye flekker med lyng hele dagen. Til tross for dette ble resultatet bra. Det ble svidd bort mye einer, og det var bare mindre flekker igjen med lyng og snø på brannflaten.

 

Karlsøyvær naturreservat

Noen dager senere var det kystlyngheien på Engøya, sør i Karlsøyvær naturreservat, sin tur. Det var nesten ikke snø i helningene mot sørøst, og vinden var igjen på vår side. Vi gikk i solsiden og satte fyr på små einerbusker eller tørre lyngbusker. Etter noen minutter kunne vi se at de små brannene vi startet hadde slukt hele siden av kollen. Dette førte til sammenhengende sviing på flere områder av den planlagte brannflata. Brannen sluttet av seg selv der den møtte snø og fuktighet på bakketoppene. Noen steder brant det fortsatt i lyngen eller dype mosedekker. Her måtte vi bruke brannsmekkene for å slukke brannen, slik at det ikke lenger brant noen plass da vi forlot øya.

 

Oppfordrer til lyngsviing i kystlynghei

Året startet bra, med bra forhold og gode resultater. Nå har det kommet store mengder snø, og det er vanskelig å si om det vil komme forhold til å svi igjen i løpet av våren. Lyngsviing er et viktig skjøtselstiltak for å ta vare på denne trua naturtypen. Statsforvalteren oppfordrer til lyngsviing i kystlynghei, så lenge en følger retningslinjene, selvfølgelig. I vedleggene i denne artikkelen kan du finne dokumenter og video med retningslinjer for lyngsviing.