Søk om rovvilterstatning

Lam på beite.
Lam på beite. Foto: Øyvind Skogstad / Statsforvalteren i Nordland.

Nå kan du sende inn søknad om rovvilterstatning for husdyr. Elektronisk søknadssenter er åpnet, og fristen er 1. november.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 15.10.2020

Søknaden

Alle søknader må sendes inn via elektronisk søknadssenter. Det er altså ikke mulighet til å sende inn papirsøknad. Ved første gangs bruk må du registrere deg som bruker (se veiledning under «logg inn»). Dersom søknadsfristen ikke overholdes, skal søknaden avvises. Eventuell utsatt frist for innlevering av søknad må være avtalt med Fylkesmannen.

Besetningsdata/individlister

For å vurdere søknaden trenger Fylkesmannen god oversikt over besetningen din. Derfor er det et vilkår at besetningsdata leveres med søknaden. Du kan for eksempel sende ved " Grunnlag erstatningsøknad" fra Animalia dersom du er med i Sauekontrollen, men sjekk da at denne lista er riktig og oppdatert.

Du kan også lage din egen individliste. Denne skal minimum inneholde alle individnummer i besetningen, kobling mellom mor og lam, dødsårsaker og helse/sykdomsinformasjon. Ytterligere opplysninger kan underbygge kravet om erstatning.

Vi anbefaler å laste opp vedlegg med besetningsdata på søknadssenteret. Dersom du sender vedlegget i posten, skal brevet være poststemplet senest 1. november.

Excelsau

Hvis du ønsker det, kan du bruke skjemaet «Excelsau» for å legge inn individdata. Fyller du ut dette skjemaet har vi god nok oversikt over besetningen.

Last ned:

Excelsau er i utvikling. Vi setter pris på tilbakemeldinger som kan gjøre Excelsau til et bedre verktøy. Flere dyreeiere som har benyttet seg av skjema, ser også at individlistene kan være nyttig i den daglige driften.

Riktig dyretall

Alle søkere må kontroller at besetningstallene i erstatningssøknaden er riktige. Dersom besetningstallene i erstatningssøknaden er ulike de i søknad om produksjonstilskudd, organisert beitebruk eller rapportering om tidlig nedsanking, må du forklare hvorfor i erstatningssøknaden.

Du må oppgi hvilken sauerase du har i besetningen. Dette kan du skrive i merknadsfeltet. Har du flere raser fører du hvilken rase de ulike individene er i besetningslisten.

Hjemkomne dyr

Dersom det gjenfinnes dyr i live etter at søknad er sendt inn, skal dette varsles til fylkesmannen umiddelbart. Det er da viktig at ID-ene til dyrene som er kommet til rette fremgår av meldingen. Dersom slik melding ikke gis, sier regelverket at erstatningen skal avkortes eller bortfalle.

Trenger du hjelp?

Dersom du har spørsmål om utfylling av søknad og vedlegg, ta kontakt med Fylkesmannen (se kontaktinfo i siden eller under denne nyhetssaken). Har du problemer med innlogging, passord etc. til søknadssenteret, må du ta kontakt med Miljødirektoratet på telefon 951 23 500 eller via e-post.

Behandling av søknaden

Det er Fylkesmannen som behandler søknadene og utbetaler erstatningen. Utbetaling skal som hovedregel skje innen 31. desember i tapsåret.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.