Fem bjørner registrert i Nordland i 2019

DNA-analyser av ekskrementer og hår viser fem ulike hannbjørner i fylket i 2019. Dette er noe flere enn hva som har vært registrert de siste årene.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 21.04.2020

Totalt ble det analysert 54 ekskrementer, hår og vevsprøver. DNA-analysene viste at 34 av disse prøvende var fra bjørn. 11 prøver ga fullstendige DNA-profiler som viste fem ulike individ, mens 23 prøver var fra bjørn hvor det var ikke mulig å finne DNA-materiale som kunne identifisere konkrete individer. Det er derfor ikke mulig å si sikkert om disse 23 prøvene var fra de fem registrerte individene, eller om det var andre bjørner. I resten av prøvene var ikke var mulig å finne DNA-materiale som kunne analyseres. I tillegg fikk Statens naturoppsyn inn en god del prøver som de med sikkerhet kunne fastslå at ikke var fra bjørn. Disse ble derfor ikke analysert.

Følgende fem bjørner ble registrert i fylket:

  • Hannbjørnen TR65 ble felt på skadefelling i Evenes i juni. Denne ble også registrert i Tjeldsund og Bardu samme år.
  • Hannbjørnen NO28 er registrert i indre Saltdal hvert år siden 2016. Dette er en av de tre ungene etter binna NO17 som døde ved hiet sitt høsten 2015.
  • Hannbjørnen NO32 ble registrert i Grane hvor den forårsaket tap av sau i Kappskardet. Denne ble også registrert i Namsskogan samme år og er tidligere registrert i Hattfjelldal i 2018.
  • Hannbjørnen NO33 ble registrert i Hattfjelldal. Denne er ikke registrert tidligere.
  • Hannbjørnen NT138 ble registrert i Grane, ved Laksforsen. Denne er tidlige registrert i Grong i 2017.

Alle analyserte prøver kan studeres nærmere i kart på Rovbase.no.

Mer informasjon om bestandsovervåking av bjørn og nasjonale resultater fra 2019 kan leses på Rovdatas nettside.

Under bestandsmålet

Fastsatt bestandsmål for region 7 - Nordland er én årlig yngling av bjørn. Antall ungekull som fødes hvert år estimeres med bruk av en modell som baserer seg på innsamlet DNA materiale fra hunnbjørner. Beregningene viser ingen ynglinger i Nordland i 2019, det samme resultatet som de siste årene.

Bestandsovervåking også i 2020

Kontakt Statens naturoppsyn dersom du kommer over spor eller skit som kan komme fra bjørn. Les mer på Miljødirektoratets nettside.

Siden 2009 har Rovviltnemnda og Fylkesmannen utlovd en dusør på kr 1000,- til de som leverer inn prøver fra bjørn funnet i Nordland. Kravet for å få utbetalt dusør er at DNA-analysen gir en positiv DNA-profil på bjørn. Vi oppfordrer alle som ferdes i skog og mark til å melde fra om bjørneobservasjoner og å samle inn prøver for DNA-analyse.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Kontaktpersonar