Antatt ulv observert i Bindal kommune

Fredag kveld 12. juni mottok Fylkesmannen melding om observasjon av ulv i beiteområdene til Voengel Njaarke reinbeitedistrikt i Bindal kommune. Fylkesmannen prioriterer oppfølging av saken høyt og har løpende dialog med reindriftsnæringa, Statens naturoppsyn, Fylkesmannen i Trøndelag og Miljødirektoratet om aktuelle tiltak.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 15.06.2020

Statens naturoppsyn gjennomførte feltkontroll i området lørdag morgen. Sammen med representanter fra reindriftsnæringa ble det både fram- og baksporet for å kartlegge dyrets bevegelser. Det ble funnet en skitprøve som er sendt inn for hurtig DNA-analyse. Videre ble det funnet en drept reinsimle. Ut fra bilder og video som reindriftsnæringa tok fredag kveld, samt SNOs vurderinger i felt og obduksjon av kadaver, er det vurdert som "antatt sikkert" at det er snakk om en ulv.

Ulv som kommer inn i tamreinflokker kan forårsake store skader. Derfor er det politisk bestemt at det ikke skal etableres ulv i områder med samisk tamreindrift, noe som vil si at det ikke skal etableres ulv i Nordland. Det skal være lav terskel for å iverksette skadefelling. Forvaltningen skal likevel ta særlig hensyn til at individer som vandrer inn i området fra nord eller øst kan representere en særskilt verdi for den Sør-Skandinaviske ulvebestanden. Det foreligger av den grunn føringer om at Fylkesmannen så langt det er mulig skal avklare individets genetiske status i forkant av eventuelle fellingsforsøk. Innsamlet skitprøve er sendt inn for hurtig DNA-analyse for raskt å avklare med sikkerhet hvorvidt det dreier seg om en ulv eller ikke, samt genetisk status. Svar på DNA-analysene ventes førstkommende onsdag.

Fylkesmannen prioriterer oppfølging av saken høyt og har løpende dialog med reindriftsnæringa, Statens naturoppsyn, Fylkesmannen i Trøndelag og Miljødirektoratet. Det er ikke registrert spor etter ulven siden fredag kveld. Slike enkeltulver kan vandre lang på kort tid, og det er derfor usikkert hvor den befinner seg nå. Vi vil primært avvente DNA-analysen før vi tar stilling til evt. skadefelling, men dersom det oppstår ytterligere tap av rein eller observasjoner av ulv nær reinflokker vil vi gjøre nye, raske vurderinger.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Kontaktpersonar