Ranavassdraget er endelig friskmeldt etter langvarig kamp

Laksefiske ved Kjerrforsen i Ranelva.
Laksefiske ved Kjerrforsen i Ranelva. Foto: Lars Sæter / Statsforvalteren i Nordland.

Mattilsynet vedtok den 10. desember å friskmelde Ranavassdraget for Gyrodactylus salaris. Med dette er forhåpentligvis den fryktede lakseparasitten fjernet fra alle tidligere infiserte vassdrag i Nordland.

 

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 18.12.2020

Ranavassdraget er det nest største vassdraget i Nordland etter Vefsnavassdraget. Begge disse vassdragene har status som nasjonale laksevassdrag. Ranavassdraget fikk påvist lakseparasitten for første gang i 1975. For å redusere utbredelsen av parasitten i vassdraget ble laksetrappene i Reinforsen i Ranelva og Revelforsen i sideelva Tverråga stengt for oppvandring av laks i 1985. Stengningen av trappene gjorde at en bekjempelsesaksjon med rotenon kunne begrenses til elve- og bekkestrekninger nedenfor Reinforsen og Revelforsen.

Det ble foretatt rotenonbehandlinger i 2003 og 2004, og Ranavassdraget ble friskmeldt i 2009. Høsten 2014 ble dessverre parasitten påvist på ny i Ranelva og i sideelvene Tverråga, Steinbekken og Yttrabekken. Behandlinger med rotenon ble på nytt gjennomført i 2014 og 2015. Etter 5 år med overvåking uten at parasitten er registrert hadde Mattilsynet den 10. desember 2020 tilstrekkelig grunnlag for å kunne friskmelde Ranavassdraget.

Friskmeldingsvedtaket gjør at det nå er grunnlag for å åpne for oppgang av laks og sjøørret i Reinforsen og Revelforsen. Dersom trappa Reinforsen blir restaurert og gjenåpnet, vil laks og sjøørret på ny kunne vandre helt opp til Raufjellforsen. Dette vil bety en økning av lakseførende strekning i Ranelva fra 13 til 56 kilometer. Laksetrappa i Revelforsen er under restaurering og vil trolig stå ferdig for oppvandring av laks og sjøørret før sesongen 2021. Med en gjenåpning av trappa i Revelforsen vil laks og sjøørret på ny få tilgang til 10-12 km med gode gyte- og oppvekstområder i Tverråga.

Friiskmeldingsvedtaket åpner i tillegg for at utsettinger av laks av Ranastamme fra Genbanken på Bjerka vil kunne foregå på elvestrekningene oppstrøms laksetrappene.

Så snart bestandene av laks og sjøørret er på et forsvarlig nivå vil Miljødirektoratet vurdere å åpne for fiske igjen,  etter søknad fra rettighetshaverne i Ranavassdraget

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.