Gyro i Rana

Gyro er på nytt påvist i Ranavassdraget. Her kan du følge utviklingen i kampen mot smitten. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 09.09.2014

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 01.07.2016

Nytt om tiltak i Vefsnvassdragene og Ranavassdraget

Vassdrag infisert med gyro i Vefsna-regionen ble behandlet i 2011 og 2012. Ranavassdraget måtte gjennom en ny dobbel behandling i 2014 / 2015, etter at det dessverre ble påvist ny smitte  her i 2014. Nå er det stor aktivitet for å bygge opp gode fiskebestander i etterkant av disse behandlingene.


Publisert 25.09.2015

Behandler Ranelva 26. september

Lørdag 26. september er det planlagt å gjennomføre andre og siste del av behandlingen av Ranaelva med CFT-Legumin (rotenonløsning). 


Publisert 04.11.2014

Ranelva - hva skjer nå - etter behandlingen i oktober?

Årsaken til den nye gyroinfeksjonen er dessverre fortsatt ukjent, til tross for omfattende innsats for å finne smittekilden.  


Publisert 14.10.2014

Ranelva behandlet med rotenon - resultater og fakta

Under gode vær- og vannføringsforhold ble Ranelva behandlet som planlagt lørdag 4. oktober. I forbindelse med behandlingen ble det gjennomført en rekke tiltak og registreringer. Vi presenterer noen av disse. 


Publisert 01.10.2014

Klart for behandling av Ranelva

Alt ligger til rette for å gjennomføre en rotenonbehandling av Ranavassdraget lørdag 4. oktober. Nødvendige formaliteter er på plass, planleggingen er ferdig og mannskapet reiser i dag til Mo i Rana. 


Publisert 30.09.2014

Sjøørreten inn i levende genbank

Miljødirektoratet har nå bestemt at sjøørreten i Ranavassdraget skal tas vare på i levende genbank de neste årene. Denne fisken vil kunne bidra til store mengder rogn og yngel for reetablering av sjøørretbestanden etter rotenonbehandlingen.


Publisert 25.09.2014

Godt nytt om Ranaelva

Det er så langt ikke funnet gyro på røye fra Langvatnet. Det er heller ikke funnet gyro på laks fra den øvre delen av elva. Dette gir grunn til håp om at gyroen i Ranelva ikke kommer fra Langvatnet.


Publisert 19.09.2014

Forberedelser til rotenonbehandling

En rotenonbehandling av Ranelva i starten av oktober medfører mye som skal forberedes på kort tid. Det kan blant annet være behov for alternativ forsyning av drikkevatn til husstander, eller der det beiter melkekyr.


Publisert 17.09.2014

Behandling av Ranelva 4. oktober?

Fylkesmannen har i dag søkt Miljødirektoratet om å få gjennomføre en hastebehandling av Ranelva.


Publisert 12.09.2014

Ønsker å tømme Ranaelva for fisk

Som forberedelse til mulig rotenonbehandling blir det nå startet oppfisking av sjøørret og laks i Ranelva.


Aktuelt

Etter nøye forberedelse ble Ranavassdraget først behandlet for lakseparasitten Gyrodactylus salaris i 2003 og 2004. 

I årene etter behandlingen ble det satt ut et store mengder med lakseunger, laksesmolt og befruktet rogn. Fra de aktuelle vassdragene i området ble det samtidig systematisk samlet inn et stort antall lakseunger som ble kontrollert for parasitten.

I oktober 2009 friskmeldte Mattilsynet de seks vassdragene i Rana-regionene som tidligere hadde vært smittet av Gyrodactylus Salaris.

Smitten er på nytt blitt påvist i nedre del av Ranavassdraget høsten 2014.