Oppsummering av uttalelser til nye forskrifter om fiske etter anadrome laksefisk

Fylkesmannen har oppsummert uttalelsene som har kommet til foreslåtte forskrifter om regulering av fiske etter laks, sjøørret og sjørøye fra 2021. 

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 08.10.2020

Miljødirektoratet har gjennomført en høring av forslag til nye forskrifter. Frist for uttalelse var 6.  september.

Fylkesmannen har mottatt lokale uttalelser. Disse er nå oppsummert i et eget brev til Miljødirektoratet. 

Innspillene er samlet i et vedlegg til dette brevet. Innspillene er her organisert ved hjelp av bokmerker (klikk på "sløyfa" øverst t.h. i vinduet som kommer opp).

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.