Oppsummering av uttalelser til nye forskrifter om fiske etter anadrome laksefisk

Fylkesmannen har oppsummert uttalelsene som har kommet til foreslåtte forskrifter om regulering av fiske etter laks, sjøørret og sjørøye fra 2021. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 08.10.2020

Miljødirektoratet har gjennomført en høring av forslag til nye forskrifter. Frist for uttalelse var 6.  september.

Fylkesmannen har mottatt lokale uttalelser. Disse er nå oppsummert i et eget brev til Miljødirektoratet. 

Innspillene er samlet i et vedlegg til dette brevet. Innspillene er her organisert ved hjelp av bokmerker (klikk på "sløyfa" øverst t.h. i vinduet som kommer opp).

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.