Treindustrialisering for framtida i Nordland

Satsinga på økt bruk av tre fortsetter. Fokuset er nå rettet mer mot videreforedling i Nordland. Målet er å starte en produksjon som svarer ut behovet for tre og massivtre som er skapt de siste årene.

Vi gjennomfører prosjektet "Treindustrialisering for framtida i Nordland" i perioden 2022-2025. Prosjektet skal bidra til økt industrialisering og økt grad av videreforedling av de store skogressursene i Nordland, og bygger videre på prosjektene "Tredriver i Nordland", «Økt bruk av tre i Nordland» og «Tre inn i framtida».

Prosjektet støttes av Innovasjon Norge.

Målgrupper

Prosjektet har to målgrupper:

  1. Virksomheter som allerede er etablert med 1-5 ansatte og som ønsker å satse på nye og innovative produkter basert på lokalt råstoff eller videreforedling av lokalt eller tilført råstoff, og gründere som ønsker å satse på produkter ved å starte opp en ny virksomhet, og
  2. Kommuner som legger til rette for at virksomheter skal satse på utvinning av produkter fra skogressursene, som er interesserte i kunnskap om økt bruk av tre i bygg og som ønsker å være i et nettverk med andre kommuner i Nordland.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 16.02.2023

Har du en kandidat til årets trebyggeri 2022?

Årets trebyggeri 2022 deles ut til et byggeprosjekt som er realisert eller sluttført i løpet av 2022, og fristen for å komme med forslag er 24. februar 2023.


Publisert 31.01.2023

Treindustrialisering for framtida i Nordland

Dette er et satsingsprosjekt som skal bidra til økt industrialisering og økt grad av videreforedling av de store skogressursene i Nordland.


Publisert 31.01.2023

Prosjektaktiviteter

Aktivitetene i prosjektet skal bidra til økt industrialisering og økt grad av videreforedling av de store skogressursene i Nordland.


Kontaktpersonar

Planlagte aktiviteter

Les mer om hvilke aktiviteter som skal gjennomføres i prosjektperioden ved å klikke på lenka under.

Gjennomførte aktiviteter

Statsforvalteren i Nordland har siden 2013 jobbet med tematikken økt bruk av tre. Les mer om de gjennomførte aktivitetene i lenkene under.