Beredskap i landbruket og reindrifta

Landbruket og reindrifta kan bli hardt rammet av hendelser som uvær, smitte, flom, skred, skogbrann, bygningsbranner, eksplosjoner, eller andre ulykker. Atomulykker kan påvirke jordbruksområder og reinbeiteområdene hos oss gjennom luftforurensing.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.