Søk om regionale miljøtilskudd, produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket for 2021

Kyr på beite på Bodin gård. Foto: Arne Farup, Statsforvalteren i Nordland

Søknadsfristen er 15. oktober for miljøtilskudd (RMP) for jordbruksforetak. For beitelag er fristen 15. november. Produksjonstilskudd og avløsertilskudd (PT) har søknadsfrist 15. oktober. Du kan søke RMP fra 15. september og PT fra 1. oktober.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 16.09.2021

Miljøtilskudd i jordbruket (RMP)

Både landbruksforetak og beitelag kan søke fra 15. september. For foretakene er søknadsfristen 15. oktober, mens for beitelagene er fristene 15. november. Det er mulig å levere søknad inntil 14 dager etter søknadsfristen, men da reduseres tilskuddet med 1 000 kroner per dag. 

Produksjonstilskudd og avløsertilskudd (PT)

For del 2 av søknaden om produksjonstilskudd (PT) for 2021 er det elektroniske søknadsskjemaet åpent for registrering fra 1. oktober. I denne søknadsomgangen kan både husdyr- og planteprodusenter søke.

Hvordan søke

Søknad skjer elektronisk via portalen Altinn:

https://www.altinn.no/hjelp/innlogging/ 

Søkere som ikke kan søke elektronisk kan henvende seg til kommunen og be om å få tilsendt søknadsskjema på papir.

Mer informasjon om tilskuddsordningene

Informasjon om miljøtilskudd i jordbruket (RMP) ligger på Statsforvalteren i Nordland sin nettside. Informasjon om produksjonstilskudd og avløsertilskudd (PT) finnes på nettsidene til Landbruksdirektoratet. Kontakt kommunen for ytterligere informasjon. 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Kontaktpersoner

For regionale miljøtilskudd 
Arne Farup
Tlf 75 54 78 44

For produksjonstilskudd 
Marianne Olsen
Tlf 75 74 78 18