Søk midler i klima- og miljøprogrammet (KMP) 2021

Drenering i Vefsn kommune
Drenering i Vefsn kommune Foto: Gunnar Nygaard.

Statsforvalteren i Nordland har 500 000 kroner som skal fordeles til fylkesvise tiltak innen Klima- og miljøprogrammet (KMP) i jordbruket i 2021. Programmet omhandler fem kategorier: klimatilpassing, jord, klimagassutslipp, naturmangfold/kulturminner og forurensing til vann, jord og luft.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 19.01.2021

Prosjekter som bidrar til styrking av en klimavennlig driftspraksis vil prioriteres i 2021.

Hvordan søke

Alle søknader må nå sendes via Altinn. Det er derfor viktig at den som søker har nødvendig tilgang på vegne av sin organisasjon. Les mer om hvordan du søker hos Landbruksdirektoratet. Du finner lenke på høyre side/under.

Målgruppe

Det er kommuner, organisasjoner, institusjoner m.fl. som priorteres med støtte til sine prosjekter.

Søknadsfrist

Søknadsfristen for de fylkesvise midlene i Nordland er 15. mars 23:59.

Retningslinjer for forvaltning av midlene finner du via lenke til høyre/under.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.