Meld inn behov for tilskuddsmidler på landbruksområdet før 29. oktober

Nytt skjema for innmelding av behov omfatter nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK), spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) og tiltak i beiteområder

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 02.09.2021

Kommunene melder hvert år inn behov for rammer til tilskuddsordninger i landbruket der statsforvalteren tildeler belastningsfullmakter. Hittil har tidspunkt og metode for innsending variert fra ordning til ordning. I høst tar vi i bruk et felles skjema for flere ordninger.  

Tre tilskuddsordninger

Dette gjelder ordningene tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK), spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) og tiltak i beiteområder.

Kommuner som samarbeider om tilskuddsforvaltningen

For kommuner som har formalisert samarbeid om tilskuddsforvaltning med felles rammer på landbruksområdet, skal den kommunen som forvalter en ordning sende inn skjemaet. For ordninger som ikke har felles ramme på tvers av kommuner, skal det sendes inn ett skjema for hver kommune. Dette betyr at noen kommuner må sende inn skjemaet flere ganger.

Behov for økt ramme eller penger til overs i år?

I samme skjema legger kommunen inn informasjon om behov for økt ramme i år og eventuelt disponibel ramme som kan omfordeles til andre kommuner.

Innsendingsfrist i 2021

I Nordland er innsendingsfristen 29. oktober i 2021.

Forenkling og kvalitetssikring

Formålet med det nye skjemaet er å forenkle arbeidet med å innhente data fra kommunene og kvalitetssikre statsforvalterens saksbehandling. Kommunen samordner sin innmelding av behov for de tre ordningene, og på samme måte koordinerer statsforvalterens saksbehandlere behandlingen av dataene som blir sendt inn.

Informasjon registrert i det elektroniske skjemaet blir sendt til statsforvalterens postmottak og importert til arkivet vårt. Vi kan ta ut data kommunene sender i regneark, som forenkler arbeidet vårt og reduserer kilder til tastefeil i saksbehandlingen vår.

Ordninger som ikke omfattes av skjemaet

Dreneringstilskudd fordeles etter landbruksareal i kommunene og omfattes derfor ikke av skjemaet. Til tiltak i utvalgte kulturlandskap og verdensarvområder får kommunene det gjelder egen informasjon fra Statsforvalteren.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.