Kommunevise budsjettfullmakter 2020

Fylkesmannen har gitt kommunene i Nordland budsjettfullmakter, for ordninger innen jord- og skogbruk, der kommunene har vedtaksmyndighet.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 19.02.2020

Budsjettfullmakten gjelder for følgende ordninger

  • Tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK)
  • Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)
  • Tilskudd til drenering av jordbruksjord
  • Tilskudd til tiltak i beiteområder

I tillegg er det gitt generell budsjettdisponeringsfullmakt for ordninger der kommunen har vedtaksmyndighet og tilskuddet trekkes fra sentral ramme

  • Tilskudd til tettere planting
  • Tilskudd til gjødsling som klimatiltak
  • Tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.