Kommunene har fått tildelt midler for ordninger innen jord- og skogbruk

Illustrasjonsbilde

Statsforvalteren har gitt budsjettdisponering og fordelt rammer til kommunene i Nordland innen flere ordninger

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 28.01.2021

Det gjelder følgende ordninger

  • Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)
  • Tilskudd til drenering av jordbruksjord
  • Tilskudd til tiltak i beiteområder
  • Tilskudd til utvalgte kulturlandskap og verdensarv
  • Tilskudd nærings- og miljtiltak i skogbruket; skogkultur (NMSK)
  • Tilskudd til nærings- og miljøtitak; veier og skogsdrift (NMSK)

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.