Klimaskogprosjektet i Nordland er i gang

Klimaskogprosjektet – planting på nye arealer i Nordland er igangsatt og prosjektleder er ansatt.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 04.03.2016

Nordland er valgt ut som deltagerfylke i den nasjonale treårige pilotfasen «planting av skog på nye arealer som klimatiltak». Satsningen er et resultat av klimaforliket i Stortinget i 2012 og testes nå ut i Nordland, Rogaland og Nord-Trøndelag. 

1. februar startet Asgeir Jordbru som prosjektleder hos Fylkesmannen i Nordland. Asgeir er utdannet meteorolog med mastergrad fra Universitetet i Bergen.

Asgeir har jobbet med klimarelaterte spørsmål i hele sitt yrkesliv. Først gjennom åtte år i Sjøforsvaret med ansvar for utarbeidelse av klima- og miljørapporter til øvelser og operasjoner både nasjonalt og internasjonalt. Denne jobben ble etterfulgt av tre år hos beredskapsstaben hos Fylkesmannen i Nordland med fokus på blant annet klimatilpasning.

De tre siste årene har Asgeir jobbet som plankoordinator i Bodø kommune. Her har han hatt ansvaret for blant annet utarbeidelse av kommunedelplan klima og energi. Han har også prosjektledererfaring fra jobben i Bodø kommune

Asgeir har også god kjennskap til grunneierspørsmål. Han er leder i et grunneierlag og er en av to grunneierrepresentanter i rådgivende utvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre.

Ta gjerne kontakt med Asgeir hvis du har spørsmål eller innspill til klimaskogprosjektet.

Kontaktpersonar