Klimaskog

Nordland var i årene 2015-2018 deltagerfylke i den nasjonale treårige pilotfasen «planting av skog på nye arealer som klimatiltak». Satsingen var et resultat av klimaforliket i Stortinget i 2012 og ble testet ut i Nordland, Rogaland og Nord-Trøndelag.

Hensikten med prosjektet var å høste erfaringer med planting av skog som et tiltak for å redusere effektene av klimagassen CO2 i atmosfæren. Det er knyttet strenge miljømessige krav til hvor det skal plantes og prosjektet la opp til et tett samarbeid mellom interessenter innen skogbruk og miljø.  

På denne siden finner du informasjon om prosjektet, sentrale dokumenter, veiledere og nyhetssaker.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 20.08.2020

Sluttrapport fra klimaskogprosjektet til Fylkesmannen i Nordland

Prosjektet var en av tre piloter om skog som klimatiltak. De andre pilotene ble gjennomført i Rogaland og Nord-Trøndelag.


Publisert 19.05.2017

Klimaskogplanting i gang

Plantingen av de første klimaskogene i Nordland er i gang.


Publisert 16.02.2017

Tilskudd til klimaskogplanting

Rutiner for behandling av søknader om planting av klimaskog er nå samlet i en egen håndbok.


Publisert 13.01.2017

Møte i referansegruppen

14. desember ble første møte i referansegruppen for klimaskogprosjektet gjennomført. Her finner du presentasjoner og referat.


Publisert 16.12.2016

Lokal debatt om klimaskog

Skogplanting som klimatiltak har vært på agendaen i Bodø bystyre og Nordland fylkesting. Her kan du se opptak av begge debattene.


Publisert 04.03.2016

Klimaskogprosjektet i Nordland er i gang

Klimaskogprosjektet – planting på nye arealer i Nordland er igangsatt og prosjektleder er ansatt.